Ukoliko ste pravno lice, molimo popunite tražene podatke. Naš referent će Vam u najkraćem mogućem roku poslati korisničko ime i šifru od Vašeg naloga.

Prikazaće se veleprodajne cene i možete početi sa kupovinom.

PRATITE SVOJE NABAVKE

PLANIRAJTE BOLJE

PROŠIRITE SVOJU PONUDU

Hvala na saradnji!

 

Pravno lice