Opis

Centrum uložak za hemijsku olovku

Metalan mini