Opis

Knjiga prihoda i rashoda (PK-1)  u A4 formatu

80 listova