Opis

  • Oštrica od nerđajućeg čelika
  • Meko ojačanje gripa
  • Oštrica sa zaobljenim, tupim vrhom
  • Na sečivu je ugraviran lenjir do 5 cm