Opis

Napravite sopstvene otiske i pečate pomoću bloka za štampanje na brz i bezbedan način!

Koristite sa proizvodima rastvorljivim u vodi