Opis

Blok za beleške u formatu A6

50 listova

Sa spiralom