Opis

Centrum sveska 120 x 92

50 listova

sa spiralom