Opis

Sveska Centrum 81988

30 listova

sa spiralom

140 x 103