Opis

Centrum sveska

50 listova

Sa spiralom

120 x 92 cm