Opis

Centrum sveska 140 x 103

30 listova

sa spiralom