Opis

Centrum sveska sa spiralom

30 listova

dimenzije: 140 x 103 cm