Opis

Centrum sveska

30 listova

Sa spiralom

140 x 103