Opis

  • Gipta sveska
  • A4 format
  • 4+1 razdelnik
  • 150 listova
  • Sa spiralom