Opis

A4 format

Meki povez

Sitan karo

sa spiralom