Opis

A5 format

Meki povez

Sitan karo

sa spiralom