USLOVI KORIŠĆENJA

 

Poštovani korisnici,

Molimo Vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali  i da ste sa njima saglasni u celosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

I Opšte odredbe

Grafopapir.rs ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Grafopapir d.o.o. može revidirati ove uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

II Materijal koji prosleđuje korisnik
(komentari i drugi sadržaji)

Zabranjeno je slanje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Grafopapir d.o.o. na ovoj lokaciji ne želi od Vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Grafopapir.rs  nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane u bilo koje, odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.  Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom zaštitom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu. Ne obelodanjujemo ih niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade Vaših porudžbenica.

III Veze ka drugim Web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđene isključivo da bi Vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. Grafopapir.rs nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih, te nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, niti o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija.